Våra kor

Gårdens kor är korsning mellan Charolais, Simmental  och lite Hereford.

Vi har 40 kor som lever i flock  och betar fritt i våra  vackra strandängar.

Vinterutfodring vid foderbord med kvällsol och fri tillgång av käk och tempererat vatten


Avelstjuren går fredligt med flocken för det mest

Kalvarna är nyfikna och leker med varandra med fri tillgång till sin mamma
Många familjer kommer till oss och får möta djuren ”på riktigt”


På våren föds de flesta kalvarna ute eller inne
– kon väljer själv och klarar födseln för det mesta helt själv

 


Kalvarna går med sin mamma hela våren och sommaren

Korna väljer själva när de önskar ta sig ett dopp i det blå = verklig frihet