Viges Gård

Viges Gård

Viges gård ligger i Grötlingbo på södra Gotland och är en av de äldsta gårdarna i socknen. Gården utgörs av vackra natur- och kulturmarker som är klassade som Biotopsskyddade och Natura 2000områden. Markerna vårdar vi med våra betesdjur bestående av lamm och kor.

Läs mer om våra Kor
Läs mer om våra Lamm
Läs mer om våra husdjur
Läs mer om oss
Läs mer om Uthyrning
Läs mer om friskvård
Triften blommar på standängarna

    
Lars-Göran på hölasset i vårt Gotlandsänge får snäll-hjälp av Tomas Rådkvist med familj och även skolungdomar på Fagningsdagen

Boningshuset ~ här bor vi, Marita & Lars-Göran med våra husdjur . Det händer ibland att vi gör en utflykt och lämnar gården
Det kan räcka med en tur ner till vår underbara Österbod ~havet, stillheten och friska vindar . . . vad mer behöver man?

 

Vår älskade Österbod ~ ca 2 km vacker vandring förbi vår gamla kvarn  ner till havet ~här finner själen ro och man behöver ingenting annat för stunden

  

Milda vintrar på ön ~ ibland endast ett puderlager med snö

vacker höstskrud på våra backar ovanför Österviken

vägen in till vår genuina gotlandsgård